Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak

Dokumentumok

Tájékoztatjuk Tisztelt üzleti partnereinket, hogy a hőfogyasztásmérő nem épitési termék, hanem mérőeszköz tehát nem vonatkozik rá a CPR rendelet (Construction Products Regulation) 2011. március 9-én kiadott 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet, hanem a MID hatálya alá tartozik. A MID (Measuring Instruments Directive) az Európai parlament és a Tanács 2004/22/EK irányelve (2004.03.31.) a mérőműszerekről , amely 2004. április 30.-án lépett érvénybe.  A rendelet összesen 10 mérőeszköz csoportra vonatkozik, esetünkben MI-004 a Hőfogyasztásmérőkre; MI-001 a Vízmérőkre míg a MI-003 a Villamos fogyasztásmérőkre vonatkozik.

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/Eu rendelete  (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről itt olvasható: https://www.e-epites.hu/3275

A végrehajtásra vonatkozik a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, mely itt olvasható: http://www.ekt.bme.hu/Ujkiv4/275_2013%20_VII16_%20Korm_rendelet.pdf
A termékek tételes felsorolását pedig itt olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300275.KOR
Ennek megfelelően az: MKEH állásfoglalás.

A Magyar Közlöny 108. számban (2016.július 21.)   megjelent a Kormány 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete a távhűtési szolgáltatásról, valamint a Kormány 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

MC602 hűtésre - PTB típusvizsgálati jegyzőkönyv (GER)

2015 november 12-13-án Visegrádon megrendezett Távhőszolgáltatási Szakmai Napok: READy előadás

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK (2016. november 10-11. Velence): READy előadás

A Magyar közlöny 180. számában (2016/11/23) jelent meg a mérésügyről és a mérőeszközökről szóló 43/2016. NGM rendelet

Copyright © 2020 - Comptech Kft.- Minden Jog Fenntartva